VỪA THƯỞNG THỨC WAGYU VỪA CHIÊM NGƯỠNG FLAMBÉ SHOW ẤN TƯỢNG TẠI GOLDEN MEAT

🍣 TIỆC BBQ BÒ WAGYU SIÊU HỜI KHI ORDER 1 TẶNG 1XEM NGAY