VỪA THƯỞNG THỨC WAGYU VỪA CHIÊM NGƯỠNG FLAMBÉ SHOW ẤN TƯỢNG TẠI GOLDEN MEAT

🍣 TIỆC BBQ BÒ TOMAHAWK DÁT VÀNG 24kXEM NGAY