TIỆC NƯỚNG CUỐI TUẦN TẠI GOLDEN MEAT HOUSE – MỪNG CON HOÀN THÀNH TỐT NĂM HỌC

🍣 TIỆC BBQ BÒ TOMAHAWK DÁT VÀNG 24kXEM NGAY