COMBO ĐỦ ĐẦY – NGÀY LỄ SUM VẦY – ƯU ĐÃI HAPPY DRINKS TẠI GOLDEN MEAT HOUSE

🍣 TIỆC BBQ BÒ TOMAHAWK DÁT VÀNG 24kXEM NGAY