KHỞI ĐỘNG ĐẦU TUẦN ĐI ĂN CÙNG NGƯỜI ÂY VỚI DEAL XỊN XÒ TẠI GOLDEN MEAT HOUSE

🍣 TIỆC BBQ BÒ TOMAHAWK DÁT VÀNG 24kXEM NGAY