BÒ DÁT VÀNG – QUÀ 8/3 ” NGỌT LỊM TIM” CHO NÀNG BỮA TIỆC SANG

🍣 TIỆC BBQ BÒ TOMAHAWK DÁT VÀNG 24kXEM NGAY