TRẢI NGHIỆM PROMO BÒ WAGYU 1 + 1 CAO CẤP TẠI Golden Meat

🍣 ƯU ĐÃI TIỆC BBQ BÒ TOMAHAWK DÁT VÀNG - KHAI LỘC ĐẦU XUÂNXEM NGAY