TRẢI NGHIỆM PROMO BÒ WAGYU 1 + 1 CAO CẤP TẠI Golden Meat

🍣 TIỆC BBQ BÒ TOMAHAWK DÁT VÀNG – ƯU ĐÃI LỚN CHO TIỆC HÈ SÔI ĐỘNGXEM NGAY