TRẢI NGHIỆM PROMO BÒ WAGYU 1 + 1 CAO CẤP TẠI Golden Meat

🍣 TIỆC BBQ BÒ TOMAHAWK DÁT VÀNG 24kXEM NGAY