TIỆC TỐI ẤM LÒNG VỚI 2 MÓN SÚP “SIÊU PHẨM” – DELIVERY NGAY

🍣 ƯU ĐÃI TIỆC BBQ BÒ TOMAHAWK DÁT VÀNG - KHAI LỘC ĐẦU XUÂNXEM NGAY