TIỆC TỐI ẤM LÒNG VỚI 2 MÓN SÚP “SIÊU PHẨM” – DELIVERY NGAY

🍣 TIỆC BBQ BÒ WAGYU SIÊU HỜI KHI ORDER 1 TẶNG 1XEM NGAY