TIỆC NGON- MỪNG NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM, COMBO 590K HẠNH PHÚC – CẢ NHÀ THẬT HÀI LÒNG

🍣 TIỆC BBQ BÒ TOMAHAWK DÁT VÀNG 24kXEM NGAY