TẤT NIÊN MANG QUÀ VỀ – TIỆC BBQ VỚI COMBO “DIỆT MỒI” CUỐI NĂM TRỞ LẠI

🍣 TIỆC BBQ BÒ TOMAHAWK DÁT VÀNG 24kXEM NGAY