TẤT NIÊN MANG QUÀ VỀ – TIỆC BBQ VỚI COMBO “DIỆT MỒI” CUỐI NĂM TRỞ LẠI

🍣 TIỆC BBQ BÒ WAGYU SIÊU HỜI KHI ORDER 1 TẶNG 1XEM NGAY