Promo siêu đặc biệt – tăng nhiệt cặp đôi – Order 1 tặng 1 bò Wagyu