Promo siêu đặc biệt – tăng nhiệt cặp đôi – Order 1 tặng 1 bò Wagyu

🍣 TIỆC BBQ BÒ TOMAHAWK DÁT VÀNG 24kXEM NGAY