GOLDEN MEAT – ĐIỂM NỔI BẬT CỦA TIỆC MỪNG NGÀY 8/3 – THƯỞNG VỊ “YÊU THƯƠNG”

🍣 TIỆC BBQ BÒ TOMAHAWK DÁT VÀNG 24kXEM NGAY