GOLDEN MEAT CHÚC PHÚC VỚI COMBO HẠNH PHÚC ĐẦU NĂM #590k VÀ #990k

🍣 TIỆC BBQ BÒ TOMAHAWK DÁT VÀNG 24kXEM NGAY