CHÚNG TA CỦA HIỆN TẠI… THÈM MÓN NƯỚNG, CHỈ MONG GOLDEN MEAT MỞ LẠI

🍣 TIỆC BBQ BÒ WAGYU SIÊU HỜI KHI ORDER 1 TẶNG 1XEM NGAY