Chỉ 𝟏𝟑𝟗𝟎𝐊 2-3 người ăn OFF 18% (giá gốc :1700k) – BÒ DÁT VÀNG TOMAHAWK

🍣 TIỆC BBQ BÒ TOMAHAWK DÁT VÀNG 24kXEM NGAY