BBQ PARTY CUỐI NĂM – Thêm món thêm vui: TẶNG PHẦN BÒ WAGYU CAO CẤP