BBQ PARTY CUỐI NĂM – Thêm món thêm vui: TẶNG PHẦN BÒ WAGYU CAO CẤP

🍣 TIỆC BBQ BÒ TOMAHAWK DÁT VÀNG 24kXEM NGAY