ĂN PHỦ PHÊ, NO NÊ THỊT BÒ WAGYU THƯỢNG HẠNG VỚI COMBO 790K

🍣 TIỆC BBQ BÒ TOMAHAWK DÁT VÀNG 24kXEM NGAY