Hot and attractive BBQ party – Buy 1 get 1 SPECIAL PROMOTION

🍣 TIỆC BBQ BÒ WAGYU SIÊU HỜI KHI ORDER 1 TẶNG 1XEM NGAY